Drugie spotkanie w ramach projektu Eko Wieś

Zdrowie człowieka a środowisko przyrodnicze

Napisałem  już    kilka artykułów na  tematy ekologiczne, w  tym  także o  wpływie    środowiska  na    zdrowie  człowieka, ale  tym razem jest   ku temu  kolejna okazja   z  racji   realizacji    projektu  Stowarzyszenia   Zalasowian pt . „EKO-WIEŚ”. 3   Stycznia 2015r      w   Pałacu pod  Dębami odbyło   się drugie  spotkanie   w  ramach    projektu „Eko-wieś”, a  tematami    przewodnimi    spotkania    były     dwa  zagadnienia :

 1. Zagospodarowanie   nieczystości   stałych   w  Gminie   Ryglice –   zaprezentowany    przez panie: M.Kozioł  i  M.Urbanek  z UG Ryglice.

2.Program   rozwoju sieci   wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Ryglice –   zaprezentowany   przez pana Sł.Jędrusiaka prezesa spółki Dorzecze Białej.

Szczegółowa   analiza   w/w   tematów    przez referujących  a  także    dyskusja   wynikła  z  ich  treści    wśród   uczestników spotkania    dowodzi ,  że     zarówno   gospodarowanie    odpadami   stałymi  jak   i  ciekłymi    są   bardzo   istotne     dla mieszkańców   naszej      gminy   i  świadczą     o  trosce  o  zdrowie każdego  z  nas.

Pracując   z  młodzieżą zajmowałem   się  również   edukacją   ekologiczną.   Już  od   początku lat   90-tych –  organizowałem różnego   rodzaju    konkursy    szkolne   i gminne , wystawy i  happeningi  ekologiczne mające  na celu,   już  od najmłodszych   lat ,   uwrażliwić   świadomość   ekologiczną , która    w  dorosłym  życiu   zaowocuje     takimi  działaniami , które   będą służyć    środowisku   i  zdrowiu   każdego   z  nas.

Po  latach   zauważam  pozytywne  efekty    tej edukacji , choć niestety wielu   jeszcze   mieszkańców    wsi i   gminy  chyba   nie chce    zrozumieć,   że   czyste   środowisko    będzie służyć   zdrowiu i będzie przyjazne   każdemu także   tym ,którym    edukacja   była obojętna   i  w  dalszym   ciągu     wyrzucają    odpady  i nieczystości    do  przydrożnych  rowów   czy wywożą    do  lasu.

 A  teraz    kilka   zdań   na  temat   owego środowiska   przyrodniczego   w   którym  my- ludzie    żyjemy  i mamy na      niego ogromny wpływ. Środowisko    przyrodnicze   to    bardzo   szerokie  pojecie. Kryje się w  nim   rośliny ,  zwierzęta , bakterie , grzyby i CZŁOWIEK. Mówiąc   o  środowisku  mamy na  myśli    także   jego   nieożywione  elementy:   glebę,   wodę,  powietrze , warunki atmosferyczne-   miejsce    w  którym   zamieszkują  w/w  organizmy,  w  tym  najważniejszy  -CZŁOWIEK.

Tak więc  człowiek jako  organizm   –  jest  częścią przyrody, a  nie jej panem.    Zachowuje się  jednak    nierzadko  tak,   jakby  był  jej    prawomocnym   zarządcą  a   może nawet   jej   jedynym,  samodzielnym „właścicielem” i tak   wywiera -niczym  nieograniczonym   działaniem- ogromny wpływ  na   otaczającą  nas    przyrodę,     środowisko  życia  także  innych organizmów.

To  człowiek   z  zapałem  przekształca   środowisko przyrodnicze   dla   własnych   potrzeb i korzyści, często niszcząc  co  jedyne,  co unikatowe i  niepowtarzalne. Ale  i nie  tylko…niszczy   też własne  zdrowie i życie.

Dlaczego  człowiek   tego nie    zauważa?   Bo efekty ingerencji  człowieka w   środowisko  pojawiają   się  niejednokrotnie   dużo , dużo później niektórzy  mówią, że   jest  to bomba   z  opóźnionym   zapłonem.

Mimo symptomów  pewnej   poprawy zachowań   ekologicznych ludzi ,  zastosowanych  nowych technologii  – w   porównaniu  do lat  90-tych  – to środowisko  nasze   jest  jeszcze   dość   mocno   zanieczyszczone. Zanieczyszczenia  te   krążą  w   przyrodzie  ,  zakłócając  jej naturalny   rytm.

Powietrze –  to  jeden  z  podstawowych  czynników    utrzymujących    człowieka   przy   życiu   –   zanieczyszczone-   powoduje     różne   choroby .

Szczególnie   negatywny    wpływ   maja   emisje   fabryk , spaliny  samochodowe   czy   spalanie   wszelkiego  rodzaju  zanieczyszczeń   np.    tworzyw  sztucznych,  co niestety dalej  zdarza    się  też w   naszej   wsi   i  gminie.

Unoszące  się  dymy  powodują   wiele   alergii   i uczuleń –     wiele   chorób    układu   oddechowego, układu  krążenia  czy     pokarmowego   spowodowane     obecnością   toksycznych    substancji    powstałych   w  czasie  spalania      czy  rozkładu    spalanych  związków , zawartych   w    zanieczyszczeniach.

Skażenie     wód   to kolejny   problem   środowiskowy  i ludzki.

Skażenie   wody  pitnej    powoduje    ciężkie   zatrucia   i   wiele    przewlekłych   chorób. Ogromne   zagrożenie   stanowią   tu ścieki   wylewane     do  jakichkolwiek-   mniejszych   czy  większych   zbiorników    wodnych . Problem  ten   w  naszej    wsi  i  gminie   jest  sukcesywnie     rozwiązywany     poprzez   budowę sieci    wodociągowej    i  kanalizacyjnej .

Zanieczyszczenie   środowiska  naturalnego   stwarza   duże   zagrożenie  dla   układu    odpornościowego  /  immunologicznego/  człowieka. Gdy  jego  działanie   zostanie    zaburzone   dochodzi     do   uszkodzenia  naturalnych  mechanizmów   obronnych  człowieka   i wzrasta  skłonność  do    zachorowań. Czynniki  zmniejszające   odporność  naszego organizmu   znajdują   się  praktycznie  wszędzie:    w   powietrzu którym oddychamy,  w wodzie  którą  pijemy   w  pokarmach   które  spożywamy. Człowiek –   w  określonym  wymiarze   docenia  wartość   środowiska     przyrodniczego –   wie   ze   bez    powietrza ,   wody i   gleby    na żadnej  planecie  przeżyć  się nie da. Chętnie też   korzysta    z  wypoczynku  na  łonie  przyrody,  buduje   swoje miejsca  rekreacji   z dala   od   zanieczyszczeń . Szkoda tylko   że   przy tej  okazji   pamiętając   o   sobie ,  czasami  ingeruje    w  to   środowisko   i  je  przekształca     ze    skutkiem  negatywnym dla    przyrody   i   naszego    zdrowia.

 Czy  nie  powinniśmy  zatem  – jako  mieszkańcy  tej  planety-  korzystać  z  tego   co nam  natura dała   – racjonalnie,     rozsądnie  i  z  wizją   przyszłości    dla  następnych   pokoleń?

Pamiętajmy   że   od  nas  samych  zależy   jakie   będzie   otaczające  nas   środowisko.

 My   również   możemy   poprawić    jego   stan   i ograniczyć  w  dużym  stopniu    jego   zanieczyszczenia możemy   i  powinniśmy!  a   matka  natura    nam  się odwdzięczy.

  Stanisław  Solak

Europ fund

pobrane (11)

prow_1_strona_www

Kategoria: Aktualności, Galeria, Projekty  Comments off
Treść komentarzy stanowi własność ich autora. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.