ZDOBYWAMY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA  NASZYCH MIESZKAŃCÓW

ZDOBYWAMY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA NASZYCH MIESZKAŃCÓW.

Jesteśmy przykładem na to, że nie oglądając się na rządzących gminą i nie dysponując ogromną bazą urzędniczo-administracyjną potrafimy w dobrze pojętym interesie społecznym działać i uzyskiwać efekty swego działania. Zarząd Stowarzyszenia Zalasowian wystąpił do Lokalnej Grupy Działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju z wnioskiem o fundusze europejskie w ramach działania PROW. Projekt Stowarzyszenia nazywa się ?Eko Wieś? i będzie realizowany dla mieszkańców Zalasowej. W ramach tego projektu będzie organizowany cykl trzech cztero-godzinnych spotkań podnoszących świadomość ekologiczną mieszkańców, organizacja trzy dniowego wyjazdu studyjnego na Podlasie do Sokółki w ramach współpracy z Gminami Lokalnej Grupy Działania ?Tatarski Szlak? i zakup akcesoriów szkoleniowych, w tym przypadku zgniatarek do butelek z tworzyw sztucznych. Z wielką satysfakcją pragniemy podzielić się z mieszkańcami naszej gminy wiadomością, że projekt ten otrzymał akceptację, a w wyniku tego rozstrzygnięcia realizacja projektu oscyluje w wysokości 20 tys. zł. Drugim projektem ,w którym nasze Stowarzyszenie wystąpiło o fundusze europejskie jest  PROGRAM ERAZMUS PLUS. Program ten obejmuje osoby dorosłe. Głównym celem tego programu jest poznawanie kultury i tradycji innych narodów poprzez kontakty międzynarodowe. Środkiem do poszerzenia tej wiedzy będzie przeszkolenie części mieszkańców z zakresu umiejętności posługiwania się informacją przy pomocy technologii informatyczno-komputerowej. Partnerami tego przedsięwzięcia są mieszkańcy kilku krajów europejskich między innymi: Norwegowie, Szwedzi, Niemcy, Hiszpanie, Rumuni, Turcy i oczywiście Polacy czyli członkowie Stowarzyszenia Zalasowian oraz wielu innych mieszkańców, którzy z nami współpracują. W celu porozumiewania się z partnerami zagranicznymi będą przeprowadzone w ramach tego programu kursy języka angielskiego. Środki finansowe pozyskane na ten cel wynoszą łącznie 22 tys. euro czyli około 90 tys. zł.

Po raz kolejny udowodniliśmy, że jesteśmy skuteczni w działaniu. Korzyści z tych działań to 110 tys. zł., z których skorzystają nasi mieszkańcy. Chcemy za pomocą lokalnych mediów podziękować osobom, które nam w tym pomogły a są to: Pan Wiktor Chrzanowski z PSR z Tuchowa, oraz Barbara Golec członek naszego stowarzyszenia. Dziękuję również koleżankom i kolegom z Zarządu Stowarzyszenia Pani Katarzynie Mróz, Panu Kazimierzowi Kawie, Pani Małgorzacie Matug i Panu Kazimierzowi Dębickiemu.

Prezes Stowarzyszenia Zalasowian Bernard Karasiewicz.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 ? LEADER (Małe projekty)Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Europ fund     pobrane (11)    prow_1_strona_www      Erasmus

Kategoria: Aktualności, Projekty  Comments off
Treść komentarzy stanowi własność ich autora. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.