Regulamin Fundacji im. Leszka Gawrona

Regulamin Fundacji Pomocy Pokrzywdzonym w Wyniku Zdarzeń Losowych  im. Leszka Gawrona w Zalasowej
w zakresie rodzajów udzielanej pomocy.

1. Fundacja:

 • nie udziela pożyczek finansowych
 • nie spłaca zadłużenia : bankowego, kredytowego, spółdzielni mieszkaniowych, w placówkach medycznych tj. szpitale, hospicja, apteki i inne instytucje
 • nie udziela pomocy rzeczowej osobom fizycznym
 • nie udziela pomocy finansowej w zakresie medycyny niekonwencjonalnej
  tj. zakupu leków, leczenia i rehabilitacji
 • nie udziela pomocy finansowej na poprawę sytuacji bytowej
 • nie udostępnia swojego bankowego konta jak również nie pośredniczy
  w zakładaniu subkont na rzecz instytucji

2.   Zasady przyznawania pomocy w sprawach indywidualnych:

 • Wszystkie wnioski z prośbą o pomoc muszą być kierowane do Fundacji wyłącznie drogą pisemną.
 • Na podstawie listu Zarząd Fundacji podejmuje wstępne decyzje.
  W odpowiedzi przesyłana jest odmowa lub formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić, podpisać, dołączyć wymagane dokumenty i odesłać pod adres: ul. Karpacka 43 33-159 Zalasowa
 • Formularz zgłoszeniowy nie może być odsyłany drogą mailową.
  • Fundacja rozpatruje wnioski o pomoc finansową wyłącznie od osób, które dostarczą formularz zgłoszeniowy oraz komplet wymaganych dokumentów
   tj. zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę opisaną w liście, konieczność zakupu sprzętu medycznego/rehabilitacyjnego, udziału
   w zabiegach rehabilitacyjnych itp., podpisana deklaracja zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • W szczególnych przypadkach Fundacja zastrzega sobie prawo do wystąpienia
   z prośbą o dodatkowe dokumenty ze względu na specyfikę wniosku bądź sposobu udzielania przez Fundację pomocy w danym przypadku.
  • W przypadku prośby o dofinansowanie zakupu leków Fundacja zastrzega sobie prawo do wypłacania środków finansowych wyłącznie do aptek.
  • W przypadku wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego/rehabilitacyjnego itp. Fundacja zastrzega sobie prawo żądania faktury pro forma już na etapie gromadzenia dokumentacji i w razie przyznania dofinansowania, do wypłacania przyznanych środków finansowych wyłącznie do sprzedawcy sprzętu itp.
  • W przypadku wniosku o dofinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych/ medycznych / operacyjnych itp. Fundacja zastrzega sobie prawo do wpłacania środków finansowych wyłącznie do ośrodka rehabilitacyjnego/ szpitala/ rehabilitanta itp. na podstawie oryginału faktury/ rachunku.
  • W szczególnych przypadkach nieopisanych powyżej Fundacja zastrzega sobie prawo do udzielania pomocy na zmienionych zasadach, ustalonych na posiedzeniu zarządu.
  • Fundacja zastrzega sobie prawo do odmówienia pomocy chociażby z listu
   i z dokumentacji ubiegającego się o pomoc wynikało, że wszelkie warunki określone statutem i regulaminem zostały spełnione.
  • Wszystkie prośby kierowane do Fundacji będą rozpatrywane tylko po przesłaniu podpisanego formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych pod adres: ul. Karpacka 43   33-159 Zalasowa

Postanowienia ogólne w zakresie zasad przyznawania świadczeń

 • Decyzje w sprawach dotyczących udzielania pomocy, podejmuje Komisja składająca się z Prezesa Zarządu Fundacji i jednego Członka Zarządu Fundacji lub z dwóch Członków Zarządu Fundacji, działających wspólnie.
 • Komisja podejmuje decyzje na podstawie przeprowadzonych i opisanych wcześniej wywiadów.
 • Decyzje dotyczące wysokości kwoty udzielonej pomocy finansowej podejmowane są przez Komisje indywidualnie do każdego rozpatrywanego formularza zgłoszeniowego.

 

 

Kategoria: Fundacja im. Leszka Gawrona  Comments off
Treść komentarzy stanowi własność ich autora. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.