Archiwum Kategori »Fundacja im. Leszka Gawrona «

Serdecznie zapraszmy!

Fundacja Pomocy Pokrzywdzonym w Wyniku Zdarzeń Losowych im. Leszka Gawrona w Zalasowej zaprasza na SPOTKANIE INTEGRACYJNE podsumowujące kolejny rok działalności Fundacji połączone ze zbiórką pieniędzy na rehabilitację osób potrzebujących takiej pomocy 19.05.2018r. o godz.18.00 w Pałacu pod Dębami przy ul. św. Walentego w Zalasowej Szczegóły na plakacie.
Kategoria: Aktualności, Fundacja im. Leszka Gawrona  Comments off

I Wieczorny Bieg Odblaskowy

Już w najbliższą sobotę (tj. 14.10) o godz. 17.30 na stadionie przy ul. Sportowej, odbędzie się I Wieczorny Bieg Odblaskowy. Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów.    
Kategoria: Aktualności, Fundacja im. Leszka Gawrona  Comments off

Refleksje po koncercie charytatywnym Fundacji

                                    „Jeśli choćby jednemu życiu ujmę cierpienia-                                                     nie będę żyć na próżno”.                             Emily Dickinson   W dniu 17.05.2014 w Pałacu pod Dębami odbyło się spotkanie podsumowujące pierwszy rok działalności Fundacji Pomocy Pokrzywdzonym w Wyniku Zdarzeń Losowych  im. Leszka Gawrona w Zalasowej.  Zarząd Fundacji wraz ze Stowarzyszeniem Zalasowian będącym organem założycielskim Fundacji zaprosił wszystkich mieszkańców Zalasowej do udziału w akcji charytatywnej, z której dochód przeznaczono na cele statutowe Fundacji. Na zaproszenie odpowiedziało wiele osób. Prezes Fundacji Władysław Dębicki przedstawił szczegółowe sprawozdanie z działalności Fundacji za ubiegły rok. [ ... ]
Kategoria: Aktualności, Fundacja im. Leszka Gawrona, Galeria  Comments off

Koncert charytatywny fundacji im. Leszka Gawrona – zaproszenie

ZAPROSZENIE „Jeśli choćby jednemu życiu ujmę cierpienia nie będę żyć na próżno.”                               / Emily Dickinson/ Fundacja Pomocy Pokrzywdzonym w Wyniku Zdarzeń Losowych im. Leszka Gawrona w Zalasowej serdecznie zaprasza: WSZYSTKICH, KTÓRYM NIE JEST OBCY LOS BLIŹNIEGO na spotkanie podsumowujące pierwszy rok działalności fundacji w dniu 17 maja o godzinie 18.00 do Pałacu pod Dębami. Przy ciastku i kawie okraszonej występami muzycznymi odbędzie się L I C Y T A C J A wśród wartościowych przedmiotów licytowane będą : koszulka , fotosy i inne gadżety z autografami dwukrotnego mistrza olimpijskiego Kamila STOCHA, oraz całej kadry Polskich Skoczków Narciarskich. Ponadto Koszulka z autografami Mistrzów Polski w piłce siatkowej z ASSECO RESOWIA . Liczymy na [ ... ]

Dane Fundacji im. Leszka Gawrona

  Fundacja  Pomocy Pokrzywdzonym w Wyniku Zdarzeń Losowych im. Leszka Gawrona w Zalasowej. Władze: – Władysław Dębicki – Prezes Fundacji – Maria Karasiewicz – Zastępca Prezesa – Katarzyna Radziszewska – Sekretarz – Tomasz Burza – Skarbnik – Leszek Sutkowski – Członek Adres: ul. Karpacka 43 33-159 Zalasowa KRS : 0000437357 NIP 9930651771 REGON: 122758389 KONTO: Bank Spółdzielczy Rzemiosła Oddział w Ryglicach 03 8589 0006 0050 0488 4604 0001.
Kategoria: Fundacja im. Leszka Gawrona  Comments off

Wniosek o rejestrację Fundacji

KRS-W20 Sygnatura  akt (wypełnia sąd) Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotuw  Krajowym Rejestrze Sądowym[1]) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. Wnioskodawca wypełnia pola jasne. We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie. Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić. Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu. Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o [ ... ]
Kategoria: Fundacja im. Leszka Gawrona  Comments off

Formularz zgody

  Formularz zgody   Niniejszy kwestionariusz jest wypełniany w celu wyrażenia zgody na zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych w tworzonym zbiorze danych ?Fundacji Pomocy Pokrzywdzonym w Wyniku Zdarzeń Losowych  im. Leszka Gawrona w Zalasowej? (w dalszym dokumencie: Fundacja) z siedzibą w Zalasowej, 33-159 Zalasowa, ul. Karpacka 43  w celu niezbędnym do wykonania statutowych zadań Fundacji.   Imię i nazwisko   ——————————– Adres ——————————–   ——————————–   Fundacja Pomocy Pokrzywdzonym w Wyniku Zdarzeń Losowych  im. Leszka Gawrona w Zalasowej 33-159 Zalasowa, ul. Karpacka 43  informuje, iż:   1) Administratorem Państwa danych osobowych jest ?Fundacji Pomocy Pokrzywdzonym w Wyniku Zdarzeń Losowych  im. Leszka Gawrona w Zalasowej? z siedzibą w Zalasowej, 33-159 Zalasowa, ul. Karpacka 43 Kontakt z administratorem możliwy jest [ ... ]
Kategoria: Fundacja im. Leszka Gawrona  Comments off

Regulamin Fundacji im. Leszka Gawrona

Regulamin Fundacji Pomocy Pokrzywdzonym w Wyniku Zdarzeń Losowych  im. Leszka Gawrona w Zalasowej w zakresie rodzajów udzielanej pomocy. 1. Fundacja: nie udziela pożyczek finansowych nie spłaca zadłużenia : bankowego, kredytowego, spółdzielni mieszkaniowych, w placówkach medycznych tj. szpitale, hospicja, apteki i inne instytucje nie udziela pomocy rzeczowej osobom fizycznym nie udziela pomocy finansowej w zakresie medycyny niekonwencjonalnej tj. zakupu leków, leczenia i rehabilitacji nie udziela pomocy finansowej na poprawę sytuacji bytowej nie udostępnia swojego bankowego konta jak również nie pośredniczy w zakładaniu subkont na rzecz instytucji 2.   Zasady przyznawania pomocy w sprawach indywidualnych: Wszystkie wnioski z prośbą o pomoc muszą być kierowane do Fundacji wyłącznie drogą pisemną. Na podstawie listu Zarząd Fundacji podejmuje wstępne [ ... ]
Kategoria: Fundacja im. Leszka Gawrona  Comments off

Statut Fundacji im. Leszka Gawrona

Statut Fundacji  Pomocy Pokrzywdzonym w Wyniku Zdarzeń Losowych im. Leszka Gawrona w Zalasowej. Rozdział I Postanowienia ogólne §1 Fundacja pod nazwą ?Pomocy Pokrzywdzonym w Wyniku Zdarzeń Losowych im. Leszka Gawrona w Zalasowej?.zwana dalej ?Fundacją?, ustanowiona na czas nieokreślony aktem notarialnym Nr Rep A Nr. 6.496/2012 z, dnia 17.07.2012r. przed Pawłem Studzińskim  Notariuszem w Tarnowie przez Stowarzyszenie Zalasowian. Stowarzyszenie Zalasowian 33-159 Zalasowa ul Św. Walentego 3, zwanych dalej ?Fundatorem?, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), zwanej dalej ?ustawą o fundacjach? i ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i [ ... ]
Kategoria: Fundacja im. Leszka Gawrona  Comments off